Lisette online

Welk nieuws in Súdwest Fryslân?

Regelmatig Ik bied hulp aan Een persoon 8. Een organisatie Geschikt voor. Teams en vrienden 4. Jongeren Toon hulpvragen.

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Súdwest Fryslân

Toegepaste filters overslaan. Wandelen met cliënten Patyna Bloemkamp WerkzaamhedenWandelen met cliënten die een lichamelijke beperking of geheugenproblemen hebben, in de omgeving van Bloemkamp. Maatschappelijk begeleider en begeleider huisvesting Vluchtelingenwerk sudwest Fryslan AchtergrondIn opdracht van de gemeente SWF biedt VluchtelingenWerk maatschappelijke begeleiding aan vluchtelingen die een verblijfsverg Vrijwilliger s voor in de houtwerkplaats De Noorderbrug Activiteitencentrum de Wurkwinkel Vrijwilliger s voor in de houtwerkplaats op een Talentencentrum de Wurkwinkel Sneek, onderdeel van 's Heeren Loo de Noorderbrug.

Filter resultaten. Digitaal café Workum Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland Bent u redelijk handig met computer en smartphone, vindt u het leuk om anderen te helpen en woont u in de buurt van Workum? Medewerker Groenvoorziening Zwembad de Klomp. Gezocht vrijwilliger koersballen of spelletjessoos Parkflat Stadsfenne Voor het koersballen op de vrijdagmorgen, zijn wij op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger ter ondersteuning. Stichting Literaire Activiteiten Sneek Bestuursleden gezocht!

Medewerker gezocht voor het Stipepunt Sneek Sociaal Collectief Vind jij het leuk om contact te hebben met zowel vrijwilligers als organisaties? Vrijwilliger plantenkas Patyna locatie Ielânen Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagochtend van Belangrijke indicaties zijn mieren die ook tijdens de winter actief zijn in huis, of als u bijvoorbeeld vliegende mieren in huis heeft.

Dan is de kans groot dat de mierennesten dieper in de constructie van de woning zitten. In Súdwest-Fryslân bestaan nog veel huizen met oude houten materialen. Als deze materialen aangetast zijn door vocht of schimmel, dan vormt dit een aantrekkelijk doelwit voor mieren. Schimmel en oude lekkages in samenhang met mierenoverlast zijn belangrijke indicatoren van een structureel probleem. Een enkele behandeling met onze middelen is dan waarschijnlijk niet afdoende. Meer weten? Ga naar onze uitgebreide pagina over mierenbestrijding.

Voor mierenbestrijding in Súdwest-Fryslân kunt u een afspraak met ons maken. Bedrijfsruimtes en kantoren, maar ook scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen hebben regelmatig te maken met muizenoverlast of rattenoverlast. Bestrijding en preventie is maatwerk en is gebonden aan actuele richtlijnen en regelgeving.

Ratten en muizen komen niet alleen in huis voor, maar richten vooral ook schade aan binnen gebouwen van bedrijven en instellingen. Veel loodsen en kantoren, evenals diverse scholen en opvangcentra hebben nog steeds onvoldoende bescherming. In Súdwest-Fryslân hebben wij te maken met kwetsbare gebouwen die rattenoverlast of muizenoverlast tot gevolg kunnen hebben.

Bent u gevestigd in Súdwest-Fryslân en treft u muizen aan in uw bedrijf of kantoor? Klik dan hier. Wordt de muizenoverlast ondervonden binnen een instelling, zoals op school of in een kinderdagverblijf? Als u rattenoverlast ondervindt op uw terrein of in het gebouw, klik dan hier.

Een muizenbestrijding of rattenbestrijding bij een bedrijf of instelling in Súdwest-Fryslân bestaat meestal uit drie bezoeken. Installatie, nacontrole en eindcontrole. Indien gewenst worden de spullen daarna weer opgeruimd door ons. Toch is het meestal verstandig om de bescherming te behouden.

Onze bestrijdingsdeskundige kan u hierover ter plekke adviseren. Ga voor meer informatie naar muizen op de werkplek of ratten op de werkplek. Ook Verenigingen van Eigenaren , woningcorporaties en gemeenten hebben regelmatig te maken met meldingen rondom ongedierte. Onze ongediertebestrijder in Súdwest-Fryslân kan ter plekke inventariseren en een plan van aanpak voorleggen.

Kakkerlakken bestrijden wij met een speciale gel die ze opnemen. Met een doseernaald worden deze geldruppels geplaatst tussen naden, openingen en kieren waar de kakkerlakken zich voornamelijk ophouden. Meestal gaat het om de 'Blattella Germanica' oftewel de 'Duitse Kakkerlak'.

Ze komen vooral voor op warme plekken in de keuken zoals achter de koelkast, onder het fornuis of de vaatwasser. Spuitbussen raden wij sterk af. Deze verspreiden de problemen. Ook zijn spuitbussen niet effectief omdat ze de verschillende stadia niet kunnen aanpakken.

Lees verder over onze kakkerlakkenbestrijding. Muizen in huis komen meestal binnen via de spouwmuur, kruipruimten of dakaansluitingen. Ze kunnen zich soms verplaatsen tussen vloerlagen of schachten van leidingwerk. Muizen kunnen zich binnen de juiste omstandigheden razendsnel voortplanten. Daarna kun je door naar de bibberspiraal of een van de andere spellen, waar je lol mee kunt beleven. Kinderen kunnen ook een opdrachtroute lopen langs bibliotheek, Galeries en het nieuwe monument aan de haven, waarna ze met een volle kaart een ijsje kunnen halen bij Cafetaria De King.

Meer info? Geniet van muziek uit de jaren dat er nog ijs lag, van Nirvana tot Elvis Presley Van Avicii tot Deep Purple, maar dan met een nieuwe Friese tekst met ijs als rode draad.

Opdrachten spel volwassenen

Of doe een leuke opdracht bij de bibliotheek. En heb je wel eens een filosofisch gesprek gevoerd? Dit gesprek is alleen voor kinderen. Deze is inmiddels landelijk dominant. De verwachting is dat dit op korte termijn ook in de Friese cijfers zichtbaar zal worden en dat daarna het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. Daarom blijft het nodig het aantal contacten te beperken en zo veel mogelijk mensen te beschermen met booster vaccinatie.

Net als een week geleden is het aantal besmette plussers naar verhouding het hardst gedaald. In de verpleeg- en verzorgingshuizen testten 60 bewoners positief, de helft minder dan een week eerder.

Waarschijnlijk komt dit doordat veel ouderen beter zijn beschermd dankzij hun boostervaccinatie. De vervroegde sluiting van scholen is ook goed zichtbaar in de besmettingscijfers. Er waren in een week tijd de helft minder positieve testen in de leeftijdsgroepen jaar en jaar.

De twintigers vormen nu de grootste leeftijdsgroep die positief test. Deze week zijn tot en met woensdag Inmiddels heeft 85 procent van de gevaccineerde Friezen van 75 jaar en ouder een boosterprik ontvangen.

Vorige week was dit 80,5 procent. Mensen geboren in of eerder kunnen online een afspraak maken voor een boostervaccinatie. Zij moeten hun id-bewijs meenemen. Daarnaast is het de bedoeling de gezondheidsverklaring vooraf op papier in te vullen en mee te nemen. Dit voorkomt vertraging. GGD Fryslân heeft voldoende prikstraten beschikbaar, ook op Nieuwjaarsdag.

GGD Fryslân heeft de Friese huisartsen opgeroepen te helpen bij de grootschalige boostercampagne. Zij prikken bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst en niet mobiele thuiswonenden.

Deze operaties zijn bijna afgerond. Daarnaast is de huisartsen gevraagd toezicht te houden op de vaccinatielocaties van GGD Fryslân. Meer dan 25 huisartsen draaien er al diensten. Veiligheidsregio en GGD Fryslân maken zich zorgen over de polarisatie in de samenleving. Kleinhuis begrijpt dat mensen genoeg hebben van de coronamaatregelen.

Speurtocht voor volwassenen - 10 geweldige ideeën

Bedenk ook zelf wat je kunt doen om de kans op besmettingen laag te houden. Met elkaar voorkomen we daar uiteindelijk lockdowns mee. Houd het gezellig, spreek mensen aan op wangedrag en natuurlijk blijf je af van hulpverleners. Dit om deze groep enig perspectief te bieden, nu tijdens de jaarwisseling feestjes met vrienden, vuurwerk afsteken of kroegbezoek weer niet kunnen doorgaan. Uit het recentste panelonderzoek van de GGD blijkt dat jongeren zich opnieuw eenzaam voelen.

Zij ontvangen berichten via social media over hoe een positieve draai te geven aan oud en nieuw. De verkoop en het afsteken van vuurwerk zijn net als vorig jaar verboden. Dit om een belasting van de zorg, handhavers en hulpverleners zo veel mogelijk te voorkomen. Carbidschieten is met maximaal vier personen wel toegestaan, tot aan zonsondergang.

De regels voor het carbidschieten kunnen per gemeente verschillen. Lees op de website van Veiligheidsregio Fryslân meer over vuurwerk en carbidschieten. Het vindpercentage steeg van 26,7 naar 27,8. In totaal zijn nu Het totaal aantal besmettingen komt met de van deze week op Er zijn zeven overlijdens doorgegeven, tegen vorige week zeventien.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde van 68 vorige week woensdag naar 56 personen afgelopen maandag. Vorige week lagen er achttien mensen op de IC, maandag zestien. In 15 van de 18 Friese gemeenten waren minder besmettingen dan een week eerder.